ΑΕΜ - Η ομάδα της καρδιάς μας!
Αθλητική Ένωση Μοιρών

Διοικητικά συμβούλια

Διοικητικά συμβούλια


Διοικητικό συμβούλιο ΑΕΜ

  • - Πρόεδρος: Τζαγκαράκης Αντώνιος
  • - Αντιπρόεδρος: Ιερωνυμάκης Δημήτριος , Επιτροπάκης Αντώνιος
  • - Γενικός γραμματέας: Βούρβαχης Γεώργιος
  • - Ταμίας: Χατζάκης Γεώργιος , Ζαχαριουδάκης Ζαχαρίας
  • - Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων: Χουστουλάκης Εμμανουήλ
  • - Υπεύθυνος Τύπου : Χατζάκης Γεώργιος
  • - Γενικός αρχηγός Α: Χουστουλάκης Εμμανουήλ
  • Γενικός αρχηγός Β: Βούρβαχης Γεώργιος
  • - Έφοροι Γηπέδου : Περτσελής Κων/νος , Μαυροπετσάκης Μαρίνος
  • - Μέλη: Καραταράκης Γεώργιος , Φανουράκης Αδάμ , Ανδρουλάκης Ιωάννης , Μπαστάκης Κων/νος , Βαρδουλάκης Ιωάννης , Τζαγκαράκης Στράτος , Μιχαλομανωλάκης Γεώργιος .

 

Διοικητικό συμβούλιο Νέων Μοιρών

  • - Πρόεδρος: Καραταράκης Γεώργιος
  • - Αντιπρόεδρος: Ανδρουλάκης Ιωάννης
  • - Γενικός Γραμματέας : Φανουράκης Αδαμ
  • - Ταμίας: Ζωγραφάκη Ελένη

 

Διοικητικό συμβούλιο Ακαδημίας Μοιρών

  • - Γενικός αρχηγός Α: Χαλκιαδάκης Γεώργιος
  • - Γενικός αρχηγός Β: Ορφανουδάκης Γεώργιος
  • - Γενικός αρχηγός Γ: Ψυχαράκης Εμμανουήλ