ΑΕΜ - Η ομάδα της καρδιάς μας!
Αθλητική Ένωση Μοιρών

Διοικητικά συμβούλια

Διοικητικά συμβούλια


Διοικητικό συμβούλιο ΑΕΜ

 • - Πρόεδρος: Τζαγκαράκης Αντώνιος
 • - Αντιπρόεδρος: Ιερωνυμάκης Δημήτριος , Επιτροπάκης Αντώνιος
 • - Γενικός γραμματέας: Βούρβαχης Γεώργιος
 • - Ταμίας: Χατζάκης Γεώργιος , Ζαχαριουδάκης Ζαχαρίας
 • - Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων: Χουστουλάκης Εμμανουήλ
 • - Υπεύθυνος Τύπου : Χατζάκης Γεώργιος
 • - Γενικός αρχηγός Α: Χουστουλάκης Εμμανουήλ
 • Γενικός αρχηγός Β: Βούρβαχης Γεώργιος
 • - Έφοροι Γηπέδου : Περτσελής Κων/νος , Μαυροπετσάκης Μαρίνος
 • - Μέλη: Καραταράκης Γεώργιος , Φανουράκης Αδάμ , Ανδρουλάκης Ιωάννης , Μπαστάκης Κων/νος , Βαρδουλάκης Ιωάννης , Τζαγκαράκης Στράτος , Μιχαλομανωλάκης Γεώργιος .

 

Διοικητικό συμβούλιο Νέων Μοιρών

 • - Πρόεδρος: Καραταράκης Γεώργιος
 • - Αντιπρόεδρος: Ανδρουλάκης Ιωάννης
 • - Γενικός Γραμματέας : Φανουράκης Αδαμ
 • - Ταμίας: Ζωγραφάκη Ελένη

 

Διοικητικό συμβούλιο Ακαδημίας Μοιρών

 • - Γενικός αρχηγός Α: Χαλκιαδάκης Γεώργιος
 • - Γενικός αρχηγός Β: Ορφανουδάκης Γεώργιος
 • - Γενικός αρχηγός Γ: Ψυχαράκης Εμμανουήλ